facebook

Najnowsze na forum

Brak postów na forum

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

 Sołtysem Malcanowa został dr Stanisław Bogucki.

Rada Sołecka: Bogusława Cacko, Elżbieta Piwek, Bożena Wysmułek, Radosław Dąbrowski i Sławomir Marcysiak