Przejdź do treści

Tęcza nad Malcanowem

  • przez

„A ten jest znak przymierza, który Ja zawieram z wami (…) łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną i ziemią” (Rdz 9,13).

Fot. Maciej Tryburcy