NAJLEPSZE ŻYCZENIA

Wiele radości z Narodzenia Pańskiego dla mieszkańców
Malcanowa i przyjaciół życzą Sołtys, Rada Sołecka
oraz autorzy strony malcanow.eu 🙂